Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Berghem Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Berghem Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Södra 1002 30,5% 30,5% 17,8% 21,2% 4,4% 51,0% 49,0%   1,7%
Summa 1002 30,5% 30,5% 17,8% 21,2% 4,4% 51,0% 49,0% 1,7%

http://www.val.se