Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ålidhem Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ålidhem Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ålidhem Östra 1272 63,3% 28,8% 5,5% 2,4% 11,3% 53,3% 46,7%   3,1%
Summa 1272 63,3% 28,8% 5,5% 2,4% 11,3% 53,3% 46,7% 3,1%

http://www.val.se