Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Haga Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haga Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Södra 1501 26,4% 26,3% 23,5% 23,9% 5,1% 47,2% 52,8%   1,8%
Summa 1501 26,4% 26,3% 23,5% 23,9% 5,1% 47,2% 52,8% 1,8%

http://www.val.se