Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Sävsjö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävsjö 3 1460 17,6% 31,1% 26,9% 24,4% 8,0% 52,4% 47,6% 5,9%  
Summa 1460 17,6% 31,1% 26,9% 24,4% 8,0% 52,4% 47,6% 5,9%

http://www.val.se