Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Rörvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörvik 966 13,3% 27,3% 28,6% 30,8% 4,8% 53,1% 46,9% 3,2%  
Summa 966 13,3% 27,3% 28,6% 30,8% 4,8% 53,1% 46,9% 3,2%

http://www.val.se