Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Stockaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stockaryd 1290 15,4% 27,8% 26,6% 30,2% 7,5% 51,3% 48,7% 3,9%  
Summa 1290 15,4% 27,8% 26,6% 30,2% 7,5% 51,3% 48,7% 3,9%

http://www.val.se