Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Vrigstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vrigstad 1469 17,4% 30,7% 23,5% 28,4% 8,2% 50,9% 49,1% 3,5%  
Summa 1469 17,4% 30,7% 23,5% 28,4% 8,2% 50,9% 49,1% 3,5%

http://www.val.se