Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Grycksbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grycksbo 1551 16,6% 31,7% 24,5% 27,2% 7,0% 51,8% 48,2% 3,2%  
Summa 1551 16,6% 31,7% 24,5% 27,2% 7,0% 51,8% 48,2% 3,2%

http://www.val.se