Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Östanfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östanfors 992 22,8% 28,8% 33,1% 15,3% 8,5% 46,5% 53,5% 2,4%  
Summa 992 22,8% 28,8% 33,1% 15,3% 8,5% 46,5% 53,5% 2,4%

http://www.val.se