Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Boda och Toftbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda och Toftbyn 1142 15,2% 30,1% 29,9% 24,8% 7,0% 52,0% 48,0% 1,3%  
Summa 1142 15,2% 30,1% 29,9% 24,8% 7,0% 52,0% 48,0% 1,3%

http://www.val.se