Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Härryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härryda västra valkrets 13053 17,1% 38,0% 22,7% 22,1% 7,8% 48,9% 51,1% 3,9%  
Härryda östra valkrets 13671 15,9% 40,0% 23,6% 20,4% 6,4% 50,7% 49,3% 4,0%  
Härryda 26724 16,5% 39,0% 23,2% 21,3% 7,1% 49,8% 50,2% 4,0%

http://www.val.se