Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Härryda östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa-Eskilsby m.fl. 1478 18,3% 38,1% 27,0% 16,6% 8,1% 53,7% 46,3% 4,5%  
Hindås centrum-Ingelse m.fl. 1190 15,0% 36,0% 25,3% 23,8% 6,2% 50,3% 49,7% 2,9%  
Hällingsjö 1188 15,6% 37,5% 26,8% 20,2% 5,1% 52,5% 47,5% 5,0%  
Härryda 1376 15,8% 36,8% 25,4% 22,0% 6,7% 53,7% 46,3% 5,8%  
Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl. 1448 15,1% 39,6% 21,3% 24,1% 6,3% 47,1% 52,9% 4,2%  
Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl. 1366 13,1% 42,5% 24,5% 19,9% 5,9% 51,6% 48,4% 2,6%  
Rävlanda 1398 18,0% 34,4% 22,7% 25,0% 6,7% 48,1% 51,9% 3,8%  
Tahult-Byvägen m.fl. 1546 17,7% 40,8% 23,2% 18,4% 8,0% 50,5% 49,5% 4,1%  
Älmhult-Bocköhalvön m.fl. 1205 17,8% 40,0% 24,0% 18,2% 5,6% 50,6% 49,4% 5,4%  
Önneröd-Salmered 1476 12,8% 52,6% 17,5% 17,0% 5,2% 48,8% 51,2% 2,0%  
Härryda östra valkrets 13671 15,9% 40,0% 23,6% 20,4% 6,4% 50,7% 49,3% 4,0%

http://www.val.se