Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Backa-Eskilsby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa-Eskilsby m.fl. 1478 18,3% 38,1% 27,0% 16,6% 8,1% 53,7% 46,3% 4,5%  
Summa 1478 18,3% 38,1% 27,0% 16,6% 8,1% 53,7% 46,3% 4,5%

http://www.val.se