Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl. 1448 15,1% 39,6% 21,3% 24,1% 6,3% 47,1% 52,9% 4,2%  
Summa 1448 15,1% 39,6% 21,3% 24,1% 6,3% 47,1% 52,9% 4,2%

http://www.val.se