Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Önneröd-Salmered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Önneröd-Salmered 1476 12,8% 52,6% 17,5% 17,0% 5,2% 48,8% 51,2% 2,0%  
Summa 1476 12,8% 52,6% 17,5% 17,0% 5,2% 48,8% 51,2% 2,0%

http://www.val.se