Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älmhult-Bocköhalvön m.fl. 1205 17,8% 40,0% 24,0% 18,2% 5,6% 50,6% 49,4% 5,4%  
Summa 1205 17,8% 40,0% 24,0% 18,2% 5,6% 50,6% 49,4% 5,4%

http://www.val.se