Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl. 1366 13,1% 42,5% 24,5% 19,9% 5,9% 51,6% 48,4% 2,6%  
Summa 1366 13,1% 42,5% 24,5% 19,9% 5,9% 51,6% 48,4% 2,6%

http://www.val.se