Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Tahult-Byvägen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tahult-Byvägen m.fl. 1546 17,7% 40,8% 23,2% 18,4% 8,0% 50,5% 49,5% 4,1%  
Summa 1546 17,7% 40,8% 23,2% 18,4% 8,0% 50,5% 49,5% 4,1%

http://www.val.se