Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Hindås centrum-Ingelse m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås centrum-Ingelse m.fl. 1190 15,0% 36,0% 25,3% 23,8% 6,2% 50,3% 49,7% 2,9%  
Summa 1190 15,0% 36,0% 25,3% 23,8% 6,2% 50,3% 49,7% 2,9%

http://www.val.se