Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Härryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härryda 1376 15,8% 36,8% 25,4% 22,0% 6,7% 53,7% 46,3% 5,8%  
Summa 1376 15,8% 36,8% 25,4% 22,0% 6,7% 53,7% 46,3% 5,8%

http://www.val.se