2014-09-22 13:35:53

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Röster - Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

32,96%
3,48%
9,07%
3,72%
20,65%
3,81%
8,66%
7,21%
0,16%
5,34%
4,62%
0,32%
M C FP KD S V MP SD FI SPP KomP ÖVR
Valdeltagande
2014: 91,43%
+3,31
2010: 88,13%

Röstfördelning - valdistrikt Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 407 32,96% -57 -5,58 464 38,54%
C Centerpartiet 43 3,48% +16 +1,24 27 2,24%
FP Folkpartiet liberalerna 112 9,07% -28 -2,56 140 11,63%
KD Kristdemokraterna 46 3,72% +9 +0,65 37 3,07%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 255 20,65% +32 +2,13 223 18,52%
V Vänsterpartiet 47 3,81% +11 +0,82 36 2,99%
MP Miljöpartiet de gröna 107 8,66% -3 -0,47 110 9,14%
SD Sverigedemokraterna 89 7,21% +42 +3,30 47 3,90%
FI Feministiskt initiativ 2 0,16% +2 +0,16    
SPP Sportpartiet 66 5,34% +29 +2,27 37 3,07%
KomP Kommunpartiet 57 4,62% -24 -2,11 81 6,73%
ÖVR Övriga partier 4 0,32% +2 +0,16 2 0,17%
  Giltiga röster 1235 100,00% +31   1204 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,12% -5 -0,43 19 1,55%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,16 2 0,16%
VDT Valdeltagande 1249 91,43% +24 +3,31 1225 88,13%
  Antal röstberättigade 1366   -24   1390  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,24% +1 +0,08 2 0,17%
  Totalt övriga partier 4 0,32% +2 +0,16 2 0,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se