2014-09-23 17:29:41

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Röster - Härryda östra valkrets

26,24%
5,65%
6,13%
2,66%
23,48%
5,14%
8,03%
12,19%
0,17%
3,82%
5,96%
0,53%
M C FP KD S V MP SD FI SPP KomP ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,10%
+2,51
2010: 84,60%

Röstfördelning - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3084 26,24% -124 -3,18 3208 29,43%
C Centerpartiet 664 5,65% +32 -0,15 632 5,80%
FP Folkpartiet liberalerna 720 6,13% -514 -5,19 1234 11,32%
KD Kristdemokraterna 313 2,66% -41 -0,58 354 3,25%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2759 23,48% +208 +0,08 2551 23,40%
V Vänsterpartiet 604 5,14% +115 +0,65 489 4,49%
MP Miljöpartiet de gröna 944 8,03% +113 +0,41 831 7,62%
SD Sverigedemokraterna 1432 12,19% +793 +6,32 639 5,86%
FI Feministiskt initiativ 20 0,17% +20 +0,17    
SPP Sportpartiet 449 3,82% +231 +1,82 218 2,00%
KomP Kommunpartiet 701 5,96% -15 -0,60 716 6,57%
ÖVR Övriga partier 62 0,53% +32 +0,25 30 0,28%
  Giltiga röster 11752 100,00% +850   10902 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 155 1,30% -10 -0,19 165 1,49%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01% -3 -0,03 4 0,04%
VDT Valdeltagande 11908 87,10% +837 +2,51 11071 84,60%
  Antal röstberättigade 13671   +584   13087  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI SPP KomP ÖVR BLANK OG VDT
22,16% 7,28% 4,40% 1,76% 21,04% 5,76% 7,20% 14,40% 0,08% 5,20% 9,68% 1,04% 1,19%   85,59%
20,69% 5,42% 5,52% 2,46% 19,61% 4,53% 10,05% 12,41% 0,20% 1,08% 17,14% 0,89% 0,88%   86,05%
27,25% 8,49% 5,13% 2,27% 24,19% 7,21% 8,39% 14,02% 0,20% 0,69% 1,78% 0,39% 1,84%   86,87%
22,56% 5,21% 4,57% 1,74% 22,56% 7,67% 6,94% 20,09% 0,09% 3,56% 4,38% 0,64% 1,79%   81,03%
23,12% 3,39% 8,01% 2,23% 29,98% 5,53% 7,10% 10,57%   5,45% 4,29% 0,33% 1,30%   84,74%
32,96% 3,48% 9,07% 3,72% 20,65% 3,81% 8,66% 7,21% 0,16% 5,34% 4,62% 0,32% 1,12%   91,43%
17,45% 8,60% 4,56% 3,27% 34,65% 5,59% 6,96% 14,10% 0,09% 1,03% 2,92% 0,77% 1,52%   84,48%
30,85% 5,00% 5,23% 3,15% 22,31% 4,00% 6,69% 12,62% 0,08% 5,08% 4,62% 0,38% 1,22%   85,12%
23,92% 4,30% 7,01% 2,60% 20,62% 4,40% 10,31% 12,91% 0,60% 1,90% 11,21% 0,20% 1,48% 0,10% 84,23%
37,23% 5,77% 7,30% 3,21% 19,64% 3,65% 8,39% 5,62% 0,15% 7,08% 1,82% 0,15% 0,72%   93,50%
33,66% 3,96% 6,93% 1,98% 18,81% 3,96% 11,88% 12,87% 1,98% 0,99%   2,97% 2,88%    
Härryda östra valkrets 26,24% 5,65% 6,13% 2,66% 23,48% 5,14% 8,03% 12,19% 0,17% 3,82% 5,96% 0,53% 1,30% 0,01% 87,10%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 22 0,19% +22 +0,19    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 40 0,34% +10 +0,07 30 0,28%
  Totalt övriga partier 62 0,53% +32 +0,25 30 0,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se