2014-09-17 11:13:02

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Preliminärt valresultat - Härryda östra valkrets

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

26,3%
5,7%
6,1%
2,7%
23,5%
5,1%
8,0%
12,1%
0,2%
6,0%
3,8%
0,2%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI KomP SPP SVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 87,1%
+2,5
2010: 84,6%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 7 -1 8
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6   6
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
FI Feministiskt initiativ      
KomP Kommunpartiet 2   2
SPP Sportpartiet 1 +1  
SVP Svenskarnas parti      
Totalt 26   26

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3072 26,3% -136 -3,2 3208 29,4%
C Centerpartiet 663 5,7% +31 -0,1 632 5,8%
FP Folkpartiet liberalerna 718 6,1% -516 -5,2 1234 11,3%
KD Kristdemokraterna 313 2,7% -41 -0,6 354 3,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2753 23,5% +202 +0,1 2551 23,4%
V Vänsterpartiet 601 5,1% +112 +0,7 489 4,5%
MP Miljöpartiet de gröna 939 8,0% +108 +0,4 831 7,6%
SD Sverigedemokraterna 1419 12,1% +780 +6,3 639 5,9%
FI Feministiskt initiativ 19 0,2% +19 +0,2    
KomP Kommunpartiet 700 6,0% -16 -0,6 716 6,6%
SPP Sportpartiet 448 3,8% +230 +1,8 218 2,0%
SVP Svenskarnas parti 22 0,2% +22 +0,2    
ÖVR Övriga partier 34 0,3% +4   30 0,3%
  Giltiga röster 11701 100,0% +799   10902 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 154 1,3% -11 -0,2 165 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 50 0,4% +46 +0,4 4  
VDT Valdeltagande 11905 87,1% +834 +2,5 11071 84,6%
  Antal röstberättigade 13671   +584   13087  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Härryda östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI KomP SPP SVP ÖVR BLANK OG VDT
22,2% 7,3% 4,4% 1,8% 21,0% 5,7% 7,2% 14,2% 0,1% 9,7% 5,2% 0,5% 0,6% 1,2% 0,5% 85,7%
20,8% 5,4% 5,5% 2,5% 19,6% 4,4% 10,0% 12,5% 0,2% 17,3% 1,1% 0,3% 0,5% 0,9% 0,1% 85,9%
27,4% 8,5% 5,2% 2,3% 24,3% 7,0% 8,3% 14,0% 0,1% 1,8% 0,7%   0,4% 1,8% 0,6% 87,0%
22,4% 5,3% 4,5% 1,8% 22,5% 7,7% 6,8% 20,3% 0,1% 4,4% 3,5% 0,3% 0,4% 1,8% 0,9% 80,9%
23,2% 3,4% 8,0% 2,2% 29,9% 5,5% 7,1% 10,5%   4,3% 5,5% 0,1% 0,2% 1,3% 0,2% 84,7%
32,9% 3,5% 9,0% 3,7% 21,2% 4,0% 8,7% 6,7% 0,2% 4,6% 5,4% 0,1% 0,1% 1,1% 0,4% 91,6%
17,5% 8,6% 4,6% 3,3% 34,6% 5,6% 7,0% 14,1% 0,1% 2,9% 1,0% 0,5% 0,2% 1,6% 0,2% 84,5%
30,8% 5,0% 5,2% 3,2% 22,3% 4,0% 6,7% 12,6% 0,1% 4,6% 5,1% 0,2% 0,2% 1,2%   85,1%
23,8% 4,3% 7,1% 2,6% 20,6% 4,4% 10,3% 12,9% 0,6% 11,2% 1,9%   0,2% 1,2% 1,1% 84,1%
37,3% 5,7% 7,3% 3,2% 19,6% 3,7% 8,4% 5,6% 0,1% 1,8% 7,1%   0,1% 0,7% 0,5% 93,4%
34,0% 4,0% 7,0% 2,0% 19,0% 4,0% 12,0% 13,0% 2,0%   1,0%   2,0% 3,8%    
Härryda östra valkrets 26,3% 5,7% 6,1% 2,7% 23,5% 5,1% 8,0% 12,1% 0,2% 6,0% 3,8% 0,2% 0,3% 1,3% 0,4% 87,1%

http://www.val.se