Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Härryda västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båtsmanstorpet m.fl. 1243 14,7% 46,0% 23,3% 16,0% 7,8% 49,2% 50,8% 2,6%  
Djupedalsäng m.fl. 1197 14,0% 36,3% 23,0% 26,7% 7,4% 49,2% 50,8% 2,8%  
Högadal-Övre Skogen m.fl. 1147 16,7% 37,7% 26,5% 19,2% 8,5% 50,0% 50,0% 3,5%  
Kindbogården-Solsten m.fl. 1545 16,8% 29,4% 25,4% 28,3% 8,0% 48,1% 51,9% 3,2%  
Mölnlycke centrum m.fl. 1342 17,4% 23,0% 15,9% 43,8% 5,7% 43,1% 56,9% 3,2%  
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl. 1366 20,9% 37,0% 25,3% 16,7% 9,0% 48,2% 51,8% 4,9%  
Nysäter-Benareby m.fl. 1165 13,7% 51,1% 22,1% 13,0% 7,8% 51,2% 48,8% 4,9%  
Orrekullen-Långetjärnshöjd 1077 14,9% 61,0% 18,8% 5,4% 9,5% 50,0% 50,0% 3,1%  
Pixbo m.fl. 1488 14,3% 32,5% 25,5% 27,7% 8,4% 51,7% 48,3% 3,3%  
Säteriet-Bråta m.fl. 1483 26,0% 35,1% 20,3% 18,6% 6,3% 49,0% 51,0% 7,4%  
Härryda västra valkrets 13053 17,1% 38,0% 22,7% 22,1% 7,8% 48,9% 51,1% 3,9%

http://www.val.se