Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Nysäter-Benareby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nysäter-Benareby m.fl. 1165 13,7% 51,1% 22,1% 13,0% 7,8% 51,2% 48,8% 4,9%  
Summa 1165 13,7% 51,1% 22,1% 13,0% 7,8% 51,2% 48,8% 4,9%

http://www.val.se