Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl. 1366 20,9% 37,0% 25,3% 16,7% 9,0% 48,2% 51,8% 4,9%  
Summa 1366 20,9% 37,0% 25,3% 16,7% 9,0% 48,2% 51,8% 4,9%

http://www.val.se