Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Mölnlycke centrum m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke centrum m.fl. 1342 17,4% 23,0% 15,9% 43,8% 5,7% 43,1% 56,9% 3,2%  
Summa 1342 17,4% 23,0% 15,9% 43,8% 5,7% 43,1% 56,9% 3,2%

http://www.val.se