Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Säteriet-Bråta m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säteriet-Bråta m.fl. 1483 26,0% 35,1% 20,3% 18,6% 6,3% 49,0% 51,0% 7,4%  
Summa 1483 26,0% 35,1% 20,3% 18,6% 6,3% 49,0% 51,0% 7,4%

http://www.val.se