Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Kindbogården-Solsten m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kindbogården-Solsten m.fl. 1545 16,8% 29,4% 25,4% 28,3% 8,0% 48,1% 51,9% 3,2%  
Summa 1545 16,8% 29,4% 25,4% 28,3% 8,0% 48,1% 51,9% 3,2%

http://www.val.se