Val till kommunfullmäktige i Essunga - Ålder och kön - Essunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredöl 1424 14,2% 28,1% 25,6% 32,1% 5,5% 50,4% 49,6% 2,9%  
Jonslund 1152 15,4% 28,9% 26,9% 28,8% 5,0% 52,4% 47,6% 2,6%  
Nossebro 1826 17,4% 28,6% 23,6% 30,4% 7,1% 50,2% 49,8% 4,1%  
Essunga 4402 15,8% 28,5% 25,1% 30,5% 6,0% 50,8% 49,2% 3,3%

http://www.val.se