Val till kommunfullmäktige i Essunga - Ålder och kön - Nossebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nossebro 1826 17,4% 28,6% 23,6% 30,4% 7,1% 50,2% 49,8% 4,1%  
Summa 1826 17,4% 28,6% 23,6% 30,4% 7,1% 50,2% 49,8% 4,1%

http://www.val.se