Val till kommunfullmäktige i Essunga - Ålder och kön - Jonslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jonslund 1152 15,4% 28,9% 26,9% 28,8% 5,0% 52,4% 47,6% 2,6%  
Summa 1152 15,4% 28,9% 26,9% 28,8% 5,0% 52,4% 47,6% 2,6%

http://www.val.se