Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Mölndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölndal 1 23752 22,4% 36,8% 20,4% 20,3% 5,9% 48,6% 51,4% 5,5%  
Mölndal 2 24268 16,2% 37,3% 24,5% 22,0% 6,6% 50,0% 50,0% 3,8%  
Mölndal 48020 19,3% 37,1% 22,5% 21,2% 6,3% 49,3% 50,7% 4,7%

http://www.val.se