Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Mölndal 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1298 21,4% 37,7% 23,8% 17,1% 7,6% 50,6% 49,4% 5,2%  
Brattås Norra 1447 27,1% 31,1% 20,6% 21,2% 7,5% 49,4% 50,6% 9,3%  
Brattås Södra 1366 15,4% 35,4% 26,9% 22,3% 6,7% 50,5% 49,5% 3,4%  
Glasberget Norra 1088 15,0% 39,3% 26,8% 18,8% 6,7% 49,0% 51,0% 2,0%  
Glasberget Södra 981 16,6% 40,2% 23,1% 20,1% 6,6% 49,5% 50,5% 4,2%  
Hallen Norra 989 12,4% 34,5% 24,0% 29,1% 5,4% 52,7% 47,3% 3,3%  
Hallen Södra 1028 16,1% 42,6% 21,5% 19,7% 6,8% 50,6% 49,4% 3,2%  
Hällesåker 1374 15,9% 36,8% 28,2% 19,1% 7,1% 52,8% 47,2% 3,5%  
Kvarnby 1058 22,9% 30,0% 20,4% 26,7% 3,7% 48,4% 51,6% 4,5%  
Lackarebäck Norra 1229 15,5% 34,0% 28,4% 22,1% 7,5% 49,3% 50,7% 3,3%  
Lackarebäck Södra 1093 12,2% 38,4% 30,2% 19,2% 7,0% 49,5% 50,5% 4,4%  
Rävekärr Norra 1117 13,1% 38,1% 24,1% 24,7% 5,8% 50,0% 50,0% 4,6%  
Rävekärr Södra 1202 20,1% 37,9% 22,7% 19,3% 7,2% 50,8% 49,2% 4,2%  
Sinntorp Norra 1280 14,0% 35,6% 23,9% 26,5% 5,8% 49,3% 50,7% 3,1%  
Sinntorp Västra 1031 15,7% 32,0% 24,3% 27,9% 7,5% 48,2% 51,8% 3,9%  
Sinntorp Östra 1276 15,4% 38,8% 28,6% 17,2% 7,4% 48,7% 51,3% 2,9%  
Skånhälla Bräcka 1087 14,2% 35,8% 22,4% 27,7% 7,8% 49,7% 50,3% 2,1%  
Skånhälla Fågelsten 993 13,2% 40,5% 21,8% 24,6% 5,4% 49,2% 50,8% 2,6%  
Skånhälla Västra 1051 12,1% 43,7% 26,7% 17,5% 5,2% 53,7% 46,3% 3,7%  
Stretered 1103 12,1% 52,0% 20,9% 15,0% 5,6% 49,2% 50,8% 3,3%  
Valås 1177 15,0% 32,7% 23,1% 29,1% 8,0% 48,2% 51,8% 1,7%  
Mölndal 2 24268 16,2% 37,3% 24,5% 22,0% 6,6% 50,0% 50,0% 3,8%

http://www.val.se