Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Sinntorp Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sinntorp Västra 1031 15,7% 32,0% 24,3% 27,9% 7,5% 48,2% 51,8% 3,9%  
Summa 1031 15,7% 32,0% 24,3% 27,9% 7,5% 48,2% 51,8% 3,9%

http://www.val.se