Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Almås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1298 21,4% 37,7% 23,8% 17,1% 7,6% 50,6% 49,4% 5,2%  
Summa 1298 21,4% 37,7% 23,8% 17,1% 7,6% 50,6% 49,4% 5,2%

http://www.val.se