Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Sinntorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sinntorp Norra 1280 14,0% 35,6% 23,9% 26,5% 5,8% 49,3% 50,7% 3,1%  
Summa 1280 14,0% 35,6% 23,9% 26,5% 5,8% 49,3% 50,7% 3,1%

http://www.val.se