Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Valås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valås 1177 15,0% 32,7% 23,1% 29,1% 8,0% 48,2% 51,8% 1,7%  
Summa 1177 15,0% 32,7% 23,1% 29,1% 8,0% 48,2% 51,8% 1,7%

http://www.val.se