Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Stretered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stretered 1103 12,1% 52,0% 20,9% 15,0% 5,6% 49,2% 50,8% 3,3%  
Summa 1103 12,1% 52,0% 20,9% 15,0% 5,6% 49,2% 50,8% 3,3%

http://www.val.se