Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Brattås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås Norra 1447 27,1% 31,1% 20,6% 21,2% 7,5% 49,4% 50,6% 9,3%  
Summa 1447 27,1% 31,1% 20,6% 21,2% 7,5% 49,4% 50,6% 9,3%

http://www.val.se