Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Lackarebäck Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lackarebäck Södra 1093 12,2% 38,4% 30,2% 19,2% 7,0% 49,5% 50,5% 4,4%  
Summa 1093 12,2% 38,4% 30,2% 19,2% 7,0% 49,5% 50,5% 4,4%

http://www.val.se