Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Hällesåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällesåker 1374 15,9% 36,8% 28,2% 19,1% 7,1% 52,8% 47,2% 3,5%  
Summa 1374 15,9% 36,8% 28,2% 19,1% 7,1% 52,8% 47,2% 3,5%

http://www.val.se