Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Hallen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen Södra 1028 16,1% 42,6% 21,5% 19,7% 6,8% 50,6% 49,4% 3,2%  
Summa 1028 16,1% 42,6% 21,5% 19,7% 6,8% 50,6% 49,4% 3,2%

http://www.val.se