Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Glasberget Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glasberget Södra 981 16,6% 40,2% 23,1% 20,1% 6,6% 49,5% 50,5% 4,2%  
Summa 981 16,6% 40,2% 23,1% 20,1% 6,6% 49,5% 50,5% 4,2%

http://www.val.se