Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Skånhälla Fågelsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Fågelsten 993 13,2% 40,5% 21,8% 24,6% 5,4% 49,2% 50,8% 2,6%  
Summa 993 13,2% 40,5% 21,8% 24,6% 5,4% 49,2% 50,8% 2,6%

http://www.val.se