Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Hallen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen Norra 989 12,4% 34,5% 24,0% 29,1% 5,4% 52,7% 47,3% 3,3%  
Summa 989 12,4% 34,5% 24,0% 29,1% 5,4% 52,7% 47,3% 3,3%

http://www.val.se