Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Skånhälla Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Västra 1051 12,1% 43,7% 26,7% 17,5% 5,2% 53,7% 46,3% 3,7%  
Summa 1051 12,1% 43,7% 26,7% 17,5% 5,2% 53,7% 46,3% 3,7%

http://www.val.se