2014-09-23 16:45:35

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Röster - Mölndal 2

23,91%
5,01%
9,95%
5,06%
28,09%
5,84%
10,12%
10,71%
0,35%
0,96%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,22%
+1,64
2010: 85,58%

Röstfördelning - kommunvalkrets Mölndal 2

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4992 23,91% -825 -5,02 5817 28,92%
C Centerpartiet 1047 5,01% +43 +0,02 1004 4,99%
FP Folkpartiet liberalerna 2077 9,95% -405 -2,39 2482 12,34%
KD Kristdemokraterna 1057 5,06% +81 +0,21 976 4,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5865 28,09% +400 +0,91 5465 27,17%
V Vänsterpartiet 1220 5,84% +247 +1,00 973 4,84%
MP Miljöpartiet de gröna 2114 10,12% +145 +0,33 1969 9,79%
SD Sverigedemokraterna 2236 10,71% +948 +4,30 1288 6,40%
FI Feministiskt initiativ 74 0,35% +74 +0,35    
ÖVR Övriga partier 200 0,96% +62 +0,27 138 0,69%
  Giltiga röster 20882 100,00% +770   20112 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 279 1,32% +1 -0,04 278 1,36%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,03% -4 -0,02 10 0,05%
VDT Valdeltagande 21167 87,22% +767 +1,64 20400 85,58%
  Antal röstberättigade 24268   +432   23836  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Mölndal 2

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,10% 2,61% 8,62% 4,84% 31,17% 7,65% 10,07% 12,39% 0,10% 1,45% 1,81%   81,05%
14,99% 5,09% 5,29% 4,60% 35,95% 7,44% 10,28% 14,20% 0,59% 1,57% 1,45% 0,10% 71,67%
19,11% 3,86% 11,48% 5,83% 32,39% 5,66% 12,51% 8,74% 0,09% 0,34% 1,10% 0,08% 86,46%
21,03% 4,10% 7,18% 3,90% 31,18% 8,72% 14,67% 8,10% 1,13%   0,81% 0,10% 90,44%
21,06% 2,71% 8,87% 2,59% 34,48% 8,25% 11,58% 9,36% 0,49% 0,62% 1,58%   84,10%
24,45% 5,65% 14,76% 7,04% 22,26% 6,11% 9,69% 9,46% 0,23% 0,35% 1,14%   88,68%
21,53% 5,61% 11,68% 5,73% 24,28% 6,19% 9,16% 14,55% 0,34% 0,92% 1,36%   86,09%
19,71% 9,33% 6,22% 3,46% 25,15% 4,84% 6,14% 23,60% 0,35% 1,21% 1,95%   85,88%
17,95% 2,95% 7,31% 4,74% 34,62% 9,36% 10,90% 9,87% 0,26% 2,05% 1,14%   74,57%
35,06% 5,54% 18,35% 4,90% 15,35% 3,72% 11,90% 4,18% 0,18% 0,82% 0,45%   89,99%
26,86% 5,21% 11,64% 5,92% 25,74% 3,37% 13,18% 7,35% 0,31% 0,41% 0,41% 0,10% 90,03%
25,03% 4,34% 9,10% 6,51% 29,99% 5,58% 11,17% 7,14% 0,52% 0,62% 1,02%   87,47%
21,93% 3,48% 7,89% 5,43% 30,12% 8,40% 10,96% 10,76% 0,41% 0,61% 1,21% 0,20% 82,36%
20,68% 5,57% 10,76% 4,25% 31,07% 5,57% 8,22% 12,65% 0,28% 0,94% 1,49%   83,98%
22,95% 5,25% 9,82% 7,31% 32,88% 5,37% 7,31% 8,45%   0,68% 1,68%   86,42%
23,24% 5,68% 8,65% 5,32% 28,29% 4,23% 8,74% 14,05%   1,80% 1,94%   88,71%
26,43% 6,03% 9,94% 5,81% 27,80% 4,76% 9,20% 8,56% 0,53% 0,95% 1,56%   88,41%
26,79% 4,04% 10,09% 4,93% 27,80% 4,82% 7,40% 12,44% 0,22% 1,46% 1,00%   90,74%
32,96% 6,03% 9,39% 4,69% 21,34% 4,13% 8,38% 11,73% 0,11% 1,23% 1,21%   86,20%
28,08% 6,41% 9,36% 4,17% 24,21% 5,60% 11,70% 9,46% 0,71% 0,31% 1,01%   90,03%
29,77% 4,91% 12,29% 5,01% 27,13% 4,25% 7,94% 7,56% 0,09% 1,04% 1,49%   91,25%
27,04% 3,94% 9,01% 3,94% 23,94% 6,48% 14,65% 5,92% 1,97% 3,10% 3,27%    
Mölndal 2 23,91% 5,01% 9,95% 5,06% 28,09% 5,84% 10,12% 10,71% 0,35% 0,96% 1,32% 0,03% 87,22%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Mölndal 2

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DiD Direktdemokraterna 42 0,20% +42 +0,20    
K Kommunistiska Partiet 37 0,18% +37 +0,18    
SVP Svenskarnas parti 31 0,15% +31 +0,15    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 90 0,43% -48 -0,25 138 0,68%
  Totalt övriga partier 200 0,96% +62 +0,27 138 0,69%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Mölndal 2

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se