Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Falköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falköpings Andra 12532 17,7% 29,9% 24,2% 28,1% 6,3% 50,7% 49,3% 4,3%  
Falköpings Första 12437 19,5% 28,6% 23,5% 28,4% 6,2% 48,1% 51,9% 2,5%  
Falköping 24969 18,6% 29,2% 23,9% 28,3% 6,2% 49,4% 50,6% 3,4%

http://www.val.se