Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Falköpings Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Broddetorp 624 10,9% 36,1% 28,2% 24,8% 5,0% 51,4% 48,6% 3,0%  
Centrum 1755 17,5% 28,7% 22,3% 31,6% 5,8% 45,3% 54,7% 1,6%  
Floby 1142 13,8% 27,2% 21,7% 37,2% 5,2% 47,6% 52,4% 2,6%  
Gudhem 836 15,3% 31,3% 28,2% 25,1% 5,3% 50,5% 49,5% 1,6%  
Kinnarp-Slutarp 1208 15,6% 28,3% 26,5% 29,6% 5,3% 50,1% 49,9% 1,6%  
Kyrkerör 1870 26,6% 23,5% 20,4% 29,5% 7,9% 45,6% 54,4% 3,0%  
Odensberg 845 15,9% 32,9% 26,5% 24,7% 5,3% 52,3% 47,7% 1,3%  
Ranten-Grönelund 1294 31,6% 25,3% 16,3% 26,8% 7,4% 45,1% 54,9% 6,4%  
Södra Bestorp-Nedre Mösseberg 1788 21,0% 31,3% 23,6% 24,1% 6,8% 47,4% 52,6% 1,5%  
Vilske 1075 15,3% 28,5% 29,1% 27,2% 5,8% 52,7% 47,3% 2,5%  
Falköpings Första 12437 19,5% 28,6% 23,5% 28,4% 6,2% 48,1% 51,9% 2,5%

http://www.val.se